Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana danych teleadresowych

Sposó załatwiania spraw

Zespół Szkół – Centrum Edukacyjne w Więcborku
ul. Pocztowa 16 b
89-410 Więcbork


O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r ze zmianami).

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów(korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Godziny urzędowania sekretariatu: 7.00-15.00.

Nasze dane teleadresowe.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 20.02.2011
Podpisał: Leszek Fijas
Dokument z dnia: 20.02.2011
Dokument oglądany razy: 1 383