Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktualne

Regulamin działania Biblioteki Szkolnej - zał. nr 3

~ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ~

1. Prawa i warunki korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie, słuchacze wydziału zaocznego oraz absolwenci.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i czytelni i zapamiętać sobie godziny jej otwarcia.
4. W bibliotece należy unikać głośnych rozmów.
5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek.
6. Z początkiem czerwca każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki.
7. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
8. W przypadkach uzasadnionych biblioteka szkolna pełni rolę biblioteki środowiskowej.
9. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

2. Wypożyczanie książek

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można książek wypożyczonych na swoje nazwisko oddawać innym czytelnikom.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
4. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może on przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i uzasadnić prośbę o jej prolongatę.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośby o zarezerwowanie uwzględnia się w kolejności zgłoszenia.

3. Poszanowanie książek

1. Czytelnik szanuje wypożyczone książki.
2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną czy zniszczoną książkę lub zapłacić za nią. O ile odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
3. Rzeczywistą wartość książki określa biblioteka na podstawie aktualnych cen książek w księgarniach.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 22.02.2011
Podpisał: Leszek Fijas
Dokument z dnia: 22.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 210
Wersja do druku