Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.08.2012 z powodu:
nieaktualne

Regulamin wycieczki szkolnej - zał. nr 10

Załącznik nr 10


REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

1. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nim zapisów.
2. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatorów wycieczki (opiekuna wycieczki, przewodnika, kierowcę).
3. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Pamiętać o ważnej zasadzie: „Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych”.
4. W czasie podróży:
 zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze
 nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze
 nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu
 nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu
 nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi
 nie hałasujemy
5. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.
6. Przemieszczamy się cała grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki.
7. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycyjności bezzwłocznie zgłaszamy opiekunowi wycieczki.
8. Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki.
9. Należy podporządkować się regulaminowi obowiązującemu w miejscu przebywania, noclegu.
10. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast infor-mować opiekuna wycieczki.
11. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
12. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnej kąpieli w akwenach wodnych.
14. W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
15. W trakcie wycieczki należy przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu wycieczki i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki do ……………………………………………
organizowanej w dniu ……-……-………… roku i zobowiązuję się go przestrzegać.

Każdy uczestnik składa osobisty podpis na odwrocie regulaminu.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 24.02.2011
Podpisał: Sławomir Kulpinski
Dokument z dnia: 24.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 661
Wersja do druku