Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacji przerw

Regulamin organizacji przerw

REGULAMIN
ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

Na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin organizacji przerw międzylekcyjnych
następującej treści:

1. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, w oparciu o plan lekcji, wyznacza nauczycieli dyżurujących.
2. Nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z planem dyżurów oraz pełnić je zgodnie z harmonogramem.
3. Nauczyciel pełni dyżur aktywnie, a w szczególności:
• Egzekwuje przestrzeganie zasad bhp oraz Statutu szkoły.
• Zapobiega niebezpiecznym zabawom o zachowaniom uczniów.
• Kształtuje postawy higienicznego spędzania czasu.
4. W razie wypadku zaistniałego podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciel postępuje zgodnie z zasadami postępowania powypadkowego.
5. Dyżury pełnione są od godz. 8:45 podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych.
6. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w czasie przerw w budynku sali gimnastycznej
7. Nauczyciel, który przewiduje, że z różnych przyczyn nie będzie mógł pełnić w danym dniu dyżuru, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły, a ten wyznacza zastępstwo.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Joanna Wobszal
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 796