Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.11.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Publikacja protokołu z wyboru oferty.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2013 r. na sprzedaż energii elektrcznej do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku- dokumentacja do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

- WUZ1 .jpg

-WUZ2 .jpg

-WUZ3 .jpg

2. Oferta

3. Umowa

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - najkorzystniejszą ofertę złozyła firma:

PKP Energetyka S.A

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

NIP 526-25-42-704

 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2013 r. na akcję ofertową na sprzedaż złomu stalowego  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku- dokumentacja do pobrania:

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - najkorzystniejszą ofertę złozyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STALEX" 

Ireneusz Kaczorowski

ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2013 r. na realizację zadania: „DOSTAWA GROSZKU ENERGETYCZNEGO W ROKU 2013 NA POTRZEBY OGRZANIA KOMPLEKSU BUDYNKÓW PRZY ULICY ALEJA 600 LECIA 9”   

1. Zapytanie ofertowe - do pobrania

     Zapytanie ofertowe  

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - najkorzystniejszą ofertę złozyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„FACTUM” Sp. z o.o.
Bydgoszcz, ul. Z. Augusta 5/3

Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013 r. na realizację zadania "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Aleja 600 lecia 9. Działka nr 168/3 obręb 2 Więcbork”.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie oferowe

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys nakładczy

Zapytanie o cenę na wykonanie zadania "DOSTAWA OPAŁU  I PÓŁROCZE 2014"

Komplet dokumentacjiOpublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 13.11.2013
Podpisał: Leszek Fijas
Dokument z dnia: 13.11.2013
Dokument oglądany razy: 3 734