Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Regulamin szatni szkolnej

Regulamin szatni szkolnej

REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ
CKZiU W WIĘCBORKU
Na podstawie § 33 pkt. 10 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin szatni szkolnej następującej treści:

1. Szatnia szkolna czynna jest w dniach nauki szkolnej, poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 – 15:10
2. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie CKZiU podczas trwania zajęć szkolnych oraz inne osoby podczas uroczystości i imprez organizowanych w szkole.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w okryciach.
4. Każda osoba korzystająca z szatni ma obowiązek przyszyć wieszak przy każdym okryciu pozostawianym w szatni.
5. Każdy użytkownik szatni otrzymuje numerek, będący jednocześnie jedyną podstawą wydania okrycia właścicielowi. Szatniarz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wydane innej osobie zgodnie z przedstawionym numerkiem.
6. Osoba, która zniszczy numerek (zgięcie, porysowanie, zamalowanie itp.)wnosi w sekretariacie szkoły opłatę w wysokości 5 zł.
7. Uczniowie oczekują w kolejce na możliwość pozostawienia lub odebrania okryć z szatni.
8. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom szatniarza.
9. Szatniarz ściśle współpracuje z woźnym szkolnym i nauczycielem dyżurującym podczas przerw lekcyjnych.
Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 08.11.2012
Podpisał: Joanna Wobszal
Dokument z dnia: 08.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 298